fbpx
loader image

Kiedy firmie potrzebny jest Dyrektor finansowy (CFO)?

6 listopada 2020
Kiedy firmie potrzebny jest Dyrektor finansowy CFO

Wiele firm z sektora mikro i MŚP nie stać na zatrudnienie dyrektora finansowego (CFO). Co więcej wiele z nich nie wie nawet po co im CFO oraz czym różni się od księgowej. Biznesy te często są prowadzone na podstawie intuicji i przeczucia właściciela lub zarządu. Tylko czasami wspierają się niewielką pomocą księgowości w zakresie analizy finansów. To za mało aby zapewnić dynamiczny i zrównoważony rozwój. Postaramy się pokazać, że inwestycja w CFO niesie za sobą wiele korzyści i może się bardzo szybko zwrócić.

Dyrektor finansowy to nie osoba „od tabelek”

Rola CFO zmieniła się na przestrzeni lat. Obecnie jest to często strateg mający kluczowy wpływ na generowanie zysków przez organizację i kompetentny partner do rozmów. Pozwala bowiem na podejmowanie decyzji na podstawie danych, a nie przypuszczeń i emocji, a także patrzenie w przyszłość i tworzenie prognoz. Ma to znaczenie szczególnie wtedy, gdy firma się rozrasta. Przestaje mieć wtedy pod kontrolą rentowność poszczególnych produktów i oddziałów czy koszty ogólne. Taki partner biznesowy nie tylko poprawi jakość zarządzania wynikami i płynnością finansową. Zapewni też obiektywną zewnętrzną ocenę, poprawi efektywność gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa oraz będzie bieżącym doradcą w strategii i rozwoju.

Dodatkowo pomoże zmniejszyć zapotrzebowanie firmy na pieniądze (kapitał obrotowy) i kredyt, a w razie potrzeby będzie wsparciem w pozyskaniu finansowania z banków lub rynków finansowych. Wnosi tym samym do firmy poczucie stabilności i spokoju. Te działania mają ogromny wpływ na budowanie wartości firmy, bez względu na to czy planujemy jej sprzedaż w przyszłości.

Dyrektor finansowy vs główna księgowa

CFO w odróżnieniu od głównej księgowej nie zajmuje się pilnowaniem porządku i prawidłowości w bieżących sprawach finansowych, tj. aby ewidencja operacji spełniała wymogi ustawy. Rolą CFO w firmie jest wyciąganie wniosków z analizy danych finansowych dostarczanych przez księgowość i na ich podstawie wspieranie procesów decyzyjnych. Zaczyna on od zrozumienia działalności operacyjnej, dzięki czemu może rekomendować zmiany. Nie tylko jak ograniczyć koszty, ale i co można robić lepiej lub inaczej (szukanie mądrych optymalizacji). Ponadto posiadając odpowiednią wiedzę i doświadczenie dokona obiektywnej zewnętrznej oceny biznesu, zaprojektuje procesy oraz dopasowany do potrzeb jednostki system informacji zarządczej i controlling.

Wartość informacji o marżach na usługach czy liniach produktowych, poziomie kosztów stałych, przewidywanej rentowności czy operacyjnych przepływach gotówki okazuje się bezcenna w dłuższym terminie. Umożliwia planowanie i śledzenie skutków podejmowanych decyzji. W efekcie pozwala na przewidzenie gorszych miesięcy i pozwala się do nich przygotować (np. zapewnić potrzebne finansowanie zewnętrzne lub wprowadzić oszczędności). Ryzyko prowadzenia działalności istotnie się zmniejsza, a komfort, poczucie kontroli i bezpieczeństwa finansowego zarządzających wzrasta. Firma, która działa w taki sposób może osiągnąć przewagę na innymi i stać się bardziej konkurencyjna.

Usługa CFO na godziny

Dzisiaj funkcje dyrektora finansowego można outsourcować na zewnątrz. Można korzystać z tych kompetencji w modelu konsultanta, adekwatnie do potrzeb, za ułamek miesięcznej stawki i bez kosztów rekrutacji. Dzięki temu już w firmie z rocznymi obrotami powyżej 250 tys. zł, zatrudniającej kilka osób, można i warto korzystać z pomocy eksperta ds. finansów.

Na „Zachodzie” usługi e-controllingu na godziny są bardzo popularnym sposobem na uzupełnienie w firmie wiedzy i doświadczenia w finansach. Jeśli budujesz zespół i chcesz się rozwijać potrzebujesz część zadań powierzyć innym, specjalistom. W kompleksowym zarządzaniu finansami pomoże dyrektor finansowy na godziny.

Dla większości przypadków mikro i MŚP korzystanie z takich usług wyspecjalizowanej firmy to ciekawa i atrakcyjna alternatywa dla rekrutacji i pełnego etatu. W takich firmach, gdzie często nie ma głównej księgowej, jego rola może obejmować także nadzór nad księgowością. Dzięki temu mogą one korzystać u siebie z najwyższych standardów rynkowych stosowanych dotychczas w dużych podmiotach i odzyskać cenny czas zarządzających na zajmowanie się tym co najważniejsze – core biznesem, wizją i rozwojem.

Jeśli uważasz, że potrzebujesz dyrektora finansowego zapraszamy do współpracy poprzez umówienie się na rozmowę lub spotkanie.