fbpx
loader image

Polski Ład 2.0, czyli dalszy ciąg zmian w podatkach dla przedsiębiorców

20 września 2022

Na początku tego roku pisałam o rewolucyjnych zmianach w podatkach, jakie przyniósł nam Nowy Ład, nie były one do końca dopracowane przez co wprowadzane były poprawki, jednak nie wystarczyły i doczekaliśmy się nowej wersji Nowego Ładu.

Poniżej krótkie podsumowanie najważniejszych zmian od 1 lipca 2022 r.:

 1. Pracownicy i przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych zapłacą podatek wg stawki 12% (zamiast dotychczasowych 17%). Bez zmian pozostał drugi próg podatkowy – 120000zł i kwota wolna – 30000 zł. Zmiana będzie obowiązywała na cały 2022 r. więc część osób może liczyć na zwrot przy PIT rocznym w 2023 r.
 2. Zniesiona zostaje „ulga dla klasy średniej”, która była na tyle skomplikowana, że mało kto z niej korzystał a potencjalnie mogła spowodować konieczność sporych dopłat do podatku przy rozliczeniu rocznym
 3. Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie podatku liniowego, ryczałtu będą mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu:
 4. podatek liniowy – limit wyniesie 8.700 zł rocznie (pomniejszenie dochodu), zapłacone składki zdrowotne powyżej tego limitu nie będą odliczalne ani od dochodu, ani od podatku
 5. podatek ryczałtowy – 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu).

Co ważne, przepisy o których mowa powyżej zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r., jednocześnie zgodnie z przepisem przejściowym będą one miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych już od 1 stycznia 2022 r. W konsekwencji już w lipcu podatnicy będą uprawnieni do potrącenia składek zdrowotnych zapłaconych od stycznia i zredukowania zaliczki na PIT.

 • Możliwość zmiany formy opodatkowania, ale tylko z podatku liniowego na zasady ogólne i z ryczałtu na zasady ogólne
 • Ryczałtowcy mogą to zrobić na dwa sposoby:
  • ze skutkiem od lipca – w tym celu do 22 sierpnia 2022 r. powinni złożyć oświadczenie do US o rezygnacji z ryczałtu. Na koniec roku złożą dwa Pity, jeden dla ryczałtowca, za okres od stycznia-czerwca, drugi dla zasad ogólnych za okres od lipca-grudnia.
  • ze skutkiem na cały 2022 r. – decyzję będzie można podjąć między 1 stycznia a 2 maja 2023 r. poprzez złożenie PITa jak dla zasad ogólnych (PIT36).
 • Rozliczający się na liniówce będą mogli wybrać skalę tylko ze skutkiem na cały rok 2022 r. Czas na decyzję będą mieli w okresie od 1 stycznia do 2 maja 2023 poprzez złożenie PIT 36, zamiast PIT 36L.

Dokonując zmiany formy opodatkowania konieczna będzie korekta składek ZUS za cały 2022 rok, które w tym roku zależą od formy prowadzenia działalności oraz, w przypadku przejścia z ryczałtu na zasady ogólne, księgowanie od nowa wszystkich faktur z 2022.

 • Przywrócenie możliwość rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko na zasadach obowiązujących w 2021 roku. Podwyższeniu ulega ponadto kwota, jaką może zarobić pełnoletnie uczące się dziecko, do dwunastokrotności renty socjalnej (16061,28 zł , do tej pory było to 3089 zł). Limit ten ma znaczenie nie tylko przy uldze dla samotnych rodziców, ale również w przypadku ulgi prorodzinnej (na dzieci) oraz ulgi dla rodziców czwórki lub więcej dzieci (PIT-0).
 • Składki finansowane przez płatnika stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów.
 • Automatyczny zwrot nadpłaty składek ZUS (od rozliczenia za 2022 r.) – w Polskim Ładzie 1.0 w razie nadpłaty składek przedsiębiorca miał mieć czas do końca maja następnego roku na zawnioskowanie o zwrot nadpłaconych składek. Wniosek złożony po terminie miał być pozostawiony bez rozpatrzenia. Polski Ład 2.0 zakłada automatyczny zwrot nadpłaconych składek przez ZUS w terminie do końca czerwca następnego roku.
 • Odroczenie terminu na integrację kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi do końca 2024 r..
 • Wydłużenie terminu na złożenie PIT-28 (od rozliczenia za 2022 r.) – przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem będą mieli czas na rozliczenie ryczałtu do końca kwietnia. Dotychczas zeznania PIT-28 były składane do końca lutego

Lista wybranych zmian od 1.01.2023 r.

 1. za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność podlegającą ubezpieczeniom emerytalno-rentowym oraz zdrowotnemu będzie uznany komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej.
 2. zryczałtowana składka zdrowotna od każdej spółki będącej podatnikiem CIT – przy prowadzeniu działalności gospodarczej w formie spółki jawnej będącej podatnikiem CIT, jako wspólnik spółki komandytowej, komplementariusz S.K.A., wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., akcjonariusz PSA wnoszący do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług, składka zdrowotna będzie opłacana osobno od każdej spółki. Innymi słowy, prowadząc w 2023 r. np. trzy spółki komandytowe opłacane będą trzy składki zdrowotne z tego tytułu
 3. przesunięcie obowiązku wysyłania kolejnych JPK, oprócz obowiązku wysyłki JPK_V7, od 2023 r. miała zaistnieć konieczność składania struktur: JPK_KR (księgi rachunkowe), JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów), JPK_EWP (ewidencja przychodów). Przepisy te wejdą w życie z opóźnieniem, to jest w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2024 r. – dotyczy to tych podatników, którzy składają już JPK VAT. Dla pozostałych podatników obowiązek powstanie w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2025.

W przypadku dużych podatników, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczą kwotę 50 mln euro, oraz podatkowych grup kapitałowych, będą obowiązani prowadzić księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych w roku podatkowym rozpoczynającym się po  31 grudnia 2023 r

Lista wybranych pozostałych zmian, dotyczących głównie pracowników.

 1. Zmiana wysokości kwoty zmniejszającej podatek (już za 2022 r.) – w ujęciu miesięcznym z 425 zł do 300 zł (efekt zmiany stawki podatku na 12% z 17%).
 2. Możliwość złożenia PIT-2 aż trzem płatnikom (od 2023 r.) –Przy złożeniu PIT-2 jednemu płatnikowi, kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, dwóm płatnikom – 150 zł, trzem płatnikom – 100 zł.
 3. PIT-2 m.in. dla umów-zlecenie, umów o dzieło, wynagrodzeń członków zarządu, kontraktów menedżerskich (od 2023 r.), do tej pory oświadczenie PIT-2 mogli składać jedynie pracownicy.
 4. Wniosek o niepobieranie zaliczek (od 2023 r.) – podatnik przewidujący, że jego dochód opodatkowany według skali podatkowej nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, będzie mógł złożyć płatnikowi (np. pracodawcy, zleceniodawcy) taki wniosek. O ile dochód nie przekroczy 30 000 zł, płatnik nie będzie pobierał zaliczki na podatek dochodowy.